Kratší pracovní týden
Napsal Zdeněk Macura   
 Kratší pracovní týden

Rychlý růst ekonomiky za každou cenu nepovažujeme za nejdůležitější cíl společnosti (ikdyž stále velmi důležitý). Upřednostňujeme hodnoty jakými jsou: nižší nezaměstnanost; práce, která má smysl; menší stres, více volného času a v důsledku toho zlepšení mezilidských vztahů.

Proč kratší pracovní týden ? Abychom měli více volného času a menší nezaměstnanost. Věříme, že již nyní přichází čas zkrátit pracovní týden a to zejména z důvodu vysoké nezaměstnanosti. Náš konkrétní návrh pro současný stav je: 4-denní pracovní týden, 9-hodinová pracovní doba. Celkově tak dojde k nárůstu volného času asi o 6 hodin týdně. Samozřejmě zkrácením pracovního týdne může dojít (ale nemusí ) v některých oblastech ke snížení růstu ekonomiky. Co nejrychlejší tempo růstu ekonomiky za každou cenu ale nepovažujeme za nejdůležitější cíl společnosti. Raději upřednosťujeme hodnoty jako je více volného času pro sebe, rodinu a přátele, což přispívá ke zlepšení mezilidských vztahů. Snížením nezaměstnanosti se také snižuje celkový psychický tlak na člověka a lidé žijí spokojeněji a bez stálého stresu.

Co je to standartarizace výroby ? Trendem současných výrobních firem je dodávat na trhy výrobky s kratší životností a také většinou bez možnosti vlastní opravy. Opačný případ by totiž ohrozil jejich existenci. Tímto způsobem ovšem udržují uměle nadbytečnou spotřebu a tedy ve svém důsledku také dlouhý pracovní týden. Standartarizace výroby je snaha vyrábět s ohledem na společnost a ne na obrat výrobce; tedy výrobky, které vydrží desítky let a jsou snadno opravitelné. (Příkladně v automobilovém průmyslu není technický problém vyrobit typ auta s 50 letou životností; takový typ se může vyrábět téměř v nezměněné podobě desítky let, což by přineslo mimořádnou úsporu zdrojů pro celou společnost a také by se usnadnila možnost zkrácení pracovního týdne)

 
Open source nejenom ve výrobě softwaru:
Stanovením standardů by se mohly zabývat jednotlivci (dobrovolníci) či kluby nadšenců. Ti totiž mají lepší předpoklad dosáhnout kvalitnějšího návrhu, protože nejsou zatížení obchodní politikou výrobní firmy. Podobně dosahují kvalitních výsledků open-sourcové projekty v oblasti softwarové produkce ( např. operační systém Linux ). Tyto projekty jsou tvořeny zásadně dobrovolníky, jsou všem zdarma k dispozici a v mnohých oblastech dosahují lepších výsledků než komerční firmy. Často právě tyto skupiny jsou tvůrci nových standardů. Podobný model, který funguje v open-sourcových komunitách, by se mohl uplatnit u lidí, kteří by tvořili standardy i pro oblasti jako je automobilový průmysl.
    Doposud bylo možné uplatnit open-sourcový model pouze v oblasti výroby softwaru, protože jeho charakter umožňuje plnou dostupnost výrobních a testovacích prostředků i pro jednotlivce. Pokud by se však našel nějaký vhodný způsob, jak umožnit dostupnost výrobních a testovacích prostředků (pro tvorbu prototypů) také např. v automobilové výrobě, mohla by se myšlenka open-sourcu uplatnit nejenom ve výrobě softwaru, ale také v jiných oblastech.

Možná Vás také zajímá

  1. Zásady politika strany 4 VIZE
  2. 4 VIZE nabízí web zdarma
  3. Reklama, která informuje, ano, reklama, která ovlivňuje, ne
  4. Vize pro Evropu - dobrovolná spolupráce
  5. Bydlení - právo na minimální přístřeší
Aktualizováno ( Neděle, 22 duben 2007 )