Politická strana 4 VIZE
Méně stresu - více lásky
... nenadává na společenskou situaci, ale hledá způsoby, jak ji vylepšit ...
Čtvrtek, 28 leden 2021
Zasílání novinek

Chci být informován o činnosti


Volby
Volby Senát 2006 - Ivo Patta
Volby Strakonice 2006
Volby PS 2006
Schématický příklad Daňového systému na jednom listu A4 pro občana podnikatele PDF Tisk E-mail
Hodnocení čtenářů: / 0
SlabéVynikající 
Napsal Zdeněk Macura   
Středa, 01 březen 2006
Vážený občane podnikateli, v roce 2007 nabízíme následující možnost využití netradičního daňového programu:

    Váš mobilní telefon se může stát Vaším významným pomocníkem. Příslušný finanční úřad může na základě Vašeho požadavku nahrát do mobilního telefonu zdarma daňový program pro rok 2007.
 
    Při každém uskutečněném výdaji nebo příjmu, souvisejícím s Vaší podnikatelskou činností zašlete vždy nejpozději do 14 dnů textovou zprávu ve tvaru:
 
  • Datum ... Číslo zákazníka/dodavatele ... cena ... kód
   na číslo příslušného finančního úřadu xxxxx (služba nebude zpoplatněna). Po zaslaní zúčtovací sms zprávy, Vám bude posláno zpět zúčtovací číslo, které použijete v následujícím kroku.

  • Vysvětlivky:
   Datum – Datum uskutečněného zdanitelného plnění
   Číslo zákazníka, dodavatele – IČO, pokud zákazník nebo dodavatel IČO nemá, uvede se “0”
   Cena - cena zboží, služeb, prací či jiných nákladů/příjmů související s Vaší podnikatelskou činností
   Kód - kód zboží, služeb, prací či jiných nákladů/příjmů související s Vaším podnikáním (seznam všech kódů naleznete v příloze č. 1)

    Při každém výdaji a příjmu je třeba vytvořit stvrzenku, s následujícími údaji: datum, číslo dodavatele/odběratele, cena, kód, stručný a výstižný popis položky a podpis dodavatele (v případě výdaje). Poté, co zašlete zúčtovací sms a obdržíte zúčtovací číslo, napište na vytvořenou stvrzenku také zúčtovací číslo. Netřeba zdůrazňovat, že stvrzenky je nutno uschovávat pro případnou kontrolu.
    Po ukončení zdaňovacího období Vám na základě zadaných údajů pošleme na vědomí, jakou částku (daň) je třeba zaplatit (s příslušným číslem účtu a datem splatnosti). V případě jakýchkoliv nejasností můžete zavolat na číslo 0800xxxxxx, kde Vám rádi a ochotně poradíme. Číslo je k dispozici 24 hodin denně (tato služba je opět bez poplatku).

 
Poznámky:
 • Na základě údajů, které nám budou zaslány Vám vypočítáme daň, daňové zálohy, DPH, CLO, sociální pojištění, zdravotní pojištění, daně a pojištění za Vaše zaměstnance. Bude Vám zaslána pouze konečná souhrnná částka, nutná k zaplacení. Nebudete se muset zabývat jednotlivými výpočty a rozesílat peněžní částky mezi úřady, sami celkovou částku automaticky rozdělíme.

 • Veškeré údaje, důležité ke stanovení daňových odpočtů (stav ženatý/vdaná, počet dětí, studující, důchodce atd.) si zjistíme sami. Stejně tak jsme schopni zjistit, zda máte nárok na odpočty z hypotéky, důchodového připojištění apod. Nebude nutné zasílat příslušná potvrzení.

 • Dále není potřeba uvádět, zda jste byl kromě podnikání také někde zaměstnán. Tuto informaci již víme od Vašeho zaměstnavatele.

 • Pokud Vás zajímá, jak se daně a pojištění vypočítávají, můžete nahlédnout do přílohy č.2, kde jsou uvedeny výpočtové vzorce a tabulky.

 • Jestliže je Vaše podnikání složitější a použití mobilu by ve Vašem případě nebylo vhodné, můžete využít další způsoby, uvedené v příloze č.3

 • Co je nejdůležitější - nebude potřeba vést peněžní deník a knihy závazků a pohledávek. Peněžní deník netřeba vést, protože neovlivňuje výši odvedené daně, slouží pouze ke kontrole a větší přehlednosti. V případě využití výše uvedeného postupu lze roli peněžního deníku nahradit programem na internetové adrese http://www.mojepodnikanixxx.cz

 • Nemusíte uvádět sazbu DPH, jsme schopni si ji sami zjistit na základě Vámi zadaného kódu položky.

 • Po určité době můžeme dělat automatickou kontrolu všech zadaných údajů a snadno tak v mnohých případech můžeme zjistit, zda nebyly vytvářeny fiktivní náklady nebo nepřiznané příjmy.

 • Pokud by ve Vás vznikly obavy, že při průběžném posílání údajů na daňový server, by někdo mohl Vaši činnost monitorovat, lze zasílat údaje zakódovaně. Finanční úřad bude mít k dispozici pouze celkové součty za příslušné zdanitelné období. Jednotlivé údaje budou odkódovány pro automatickou zpětnou kontrolu až po uplynutí určité doby (například jeden rok).

 • Chcete-li využívat grafy a tabulky, které Vám zpřehlední údaje, týkající se Vašeho podnikání, můžete také v tomto případě využít program na internetové adrese http://www.mojepodnikanixxx.cz

 

 


Možná Vás také zajímá

 1. Zásady politika strany 4 VIZE
 2. Reklama, která informuje, ano, reklama, která ovlivňuje, ne
 3. Vize pro Evropu - dobrovolná spolupráce
 4. Bydlení - právo na minimální přístřeší
 5. Právo nenosit potvrzení a neuvádět údaje úřadům
Aktualizováno ( Pátek, 30 červen 2006 )
 
Poslední příspěvky
 
© 2021 Politická strana 4 VIZE
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
Design by Mamboteam.com | Powered by Mambobanner.de